al-muqri

sure i ajeti

sveKoliko puta se ponavljaju odabrani ajeti

ajetKoliko puta se svaki ajet ponavlja pojedinačno

kašnjenjeKašnjenje između svakog ajeta prema dužini ajeta